Glutenintolerans

Vad är gluten och var finns det?

Gluten är växtproteiner som finns i vete, råg, korn och havre, samt i produkter som innehåller dessa sädesslag. Glutenproteinerna ser olika ut i de olika sädesslagen och havrets proteinsammansättning skiljer sig i stort från de övriga sädesslagens.

Vad händer vid glutenintolerans?

Vid glutenintolerans (överkänslighet), även kallad celiaki, skadas tarmluddet i tunntarmen. Skadan medför att kroppen inte kan tillgodogöra sig näringen i maten. Följden blir ofta näringsbrist, uppsvälld buk och nedstämdhet.

Hur behandlas glutenintolerans?

All mat som innehåller gluten måste uteslutas ur kosten. Tarmsjukdomen är kronisk och behandlingen måste därför vara livslång.

Havre och glutenintolerans

Flera kliniska studier talar för att hundra procentigt ren havre kan ingå i kosten eller i produkter för vissa vuxna. Till vuxna räknas i det avseendet personer över 18 år. Introduktionen av havre ska göras i samråd med läkare. I ICAs sortiment finns specialhanterat havre från Semper. Semper har två produkter: 100% rent havregryn och havrekakor.