Inköpslista

Skriv ut Inköpslistan på ett liggande A4 och vik på mitten så får Du en två-sidig inköpslista i A5-format.

Varugrupperna på Inköpslistan är ordnade efter vårt kundvarv. I vänster kolumn finns varugrupperna som ligger till vänster utefter ”huvudstråket” och i höger kolumn de som finns till höger.