Vårt egna vindkraftverk!

ICA Kvantum har köpt och äger fr o m den 1 november 2014 ett eget vindkraftverk som genererar ca en tredjedel av all den el som vi förbrukar.

Vindkraftverket finns i Tanumshede på Västkusten som ligger 133 km norr om Göteborg.

Vi har sedan flera år köpt 100 % förnybar el från Telge Energi (10 % vind och 90 % vatten). Men i och med köpet av ett vindkraftverk så tar vi nu nästa steg i vårt miljöarbete och utökar andelen vindkraft till 100 %.