Mjölkproteinallergi

Var finns mjölkprotein?

Mjölkprotein finns i mjölk och mjölkprodukter, samt i livsmedel där dessa livsmedel ingår.

Vad händer vid mjölkproteinallergi?

Vid mjölkproteinallergi reagerar man mot proteinet i mjölken. Symptomen är mycket varierande och av den anledningen kan det vara svårt att upptäcka den här allergitypen. Mjölkprotein kan ge besvär i olika delar av kroppen. Huden, luftvägarna och mag-/tarmkanalen är de vanligaste. Symptomen varierar från person till person.
Mjölkproteinallergi hos barn visar sig oftast när man slutar med bröstmjölk och istället ger barnet mjölkbaserad modersmjölksersättning eller välling. Mycket känsliga barn kan reagera redan vid amningen när mamman ätit mat som innehåller mjölk.

Hur behandlas mjölkproteinallergi?

Alla livsmedel som innehåller mjölkprotein måste uteslutas helt, även mycket små mängder kan utlösa en reaktion.
Av de spädbarn som utvecklar mjölkproteinallergi räknar man med att minst två av tre kan använda mjölkprodukter vid skolåldern.